• rezerwacja@acapulco-rewal.pl
  • 607 812 917

Regulamin

Regulamin:

  1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy klienta w trakcie pobytu na ośrodku Acapulco. 2. Spóźniony przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie jest podstawą do zwrotu opłaty za wczasy. 3. Rezygnacja z wczasów przed ich rozpoczęciem nie jest podstawą do zwrotu zadatku. 4. Każdy domek posiada jedno miejsce parkingowe. Za szkody wyrządzone na placu parkingowym właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności. Parkowanie odbywa się na własną odpowiedzialność klienta. 5. Klient ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, który jest na wyposażeniu domku i ośrodka. 6. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka. 7. Ceny za pobyt na ośrodku Acapulco są cenami umownymi. 8. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. Odpady należy segregować. 9. Pobyt w domkach małych psów domowych posiadających aktualne szczepienie jest możliwy po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę przebywające na terenie ośrodka znajduje się pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych gości ośrodka. 10. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do 7.00. 11. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw od godziny 8.00 do 22.00.