Ośrodek Acapulco

ul. Radosna 19, 72-344 Rewal
nr telefonu: 607 812 917
e-mail: rezerwacja@acapulco-rewal.pl

 

Ewa Hajduk „Wynajem Kwater”

Bank Spółdzielczy w Wolinie,

nr konta: 62 93 93 00000012 3969 200000 20